Michał Jaworski, Metodyka nauki o języku polskim, Warszawa 1978

Józef Porayski-Pomsta

Poradnik Językowy 8/1979 s. 399-402
Dział: Recenzje