Ewa Ostrowska, Z dziejów języka polskiego i jego piękna. Studia i szkice, Kraków 1978

Krystyna Bobrowicz

Poradnik Językowy 8/1979 s. 402-403
Dział: Recenzje