Język. Teoria — dydaktyka. Materiały z konferencji młodych językoznawców-dydaktyków, Kielce 7-8 maja 1976 r., Kielce 1977

Anna Łojasiewicz

Poradnik Językowy 8/1979 s. 403-405
Dział: Sprawozdania