O poprawną nazwę mieszkańców Moskwy

M. S. [Mieczysław Szymczak]

Poradnik Językowy 8/1979 s. 406-408
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów