I Krajowa Konferencja nt. „Terminologia naukowa, techniczna i zawodowa” ( Warszawa, 5-6.VI.1978 r).

Barbara Klebanowska

Poradnik Językowy 1/1980 s. 28-30
Dział: Sprawozdania