O nazwie brutal jako nazwie handlowej

M. S. [Mieczysław Szymczak]

Poradnik Językowy 1/1980 s. 42-44
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów

Wyrażenia:
brutal