Trudności w przyswajaniu struktur syntaktycznych z przyimkami w nauczaniu języka polskiego jako obcego

Halina Zgółkowa

Poradnik Językowy 2/1980 s. 74-80
Dział: Język polski za granicą