Jan Karłowicz jako organizator prac leksykograficznych i współtwórca Słownika warszawskiego

Czesław Pankowski

Poradnik Językowy 9/1979 s. 410-425
Dział: Artykuły