Profile pojęć: ’biznes’ i ‘biznesik’ , 'biznesmen' i ‘bizneswomen’ we współczesnym języku polskim

Agnieszka Dominiak

Poradnik Językowy 8/2001 s. 9-27
Dział: Artykuły i rozprawy