O pisowni wielką literą

M. S. [Mieczysław Szymczak]

Poradnik Językowy 9/1979 s. 466-468
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów