Szkice z polskiej etymologii onomastycznej II

Andrzej Bańkowski

Poradnik Językowy 10/1979 s. 483-494
Dział: Artykuły