Hans-Gernot Herrmann, Einführungskurs Polnisch, Grossen-Linden 1976

Jan Miodek

Poradnik Językowy 10/1979 s. 495-497
Dział: Język polski za granicą