Konferencja naukowa na temat: 25 lat językoznawstwa polonistycznego w Polskiej Akademii Nauk (Kraków 24 IX 1979)

Zofia Stamirowska

Poradnik Językowy 2/1980 s. 85-90
Dział: Sprawozdania