O znaczeniowo-słowotwórczej klasie nazw obiektów (na materiale derywatów paradygmatycznych)

Krystyna Chruścińska-Waszakowa [Krystyna Waszakowa]

Poradnik Językowy 3/1980 s. 113-123
Dział: Artykuły