Instytut Kształcenia Nauczycieli dla polonistów z zagranicy

Irena Szypowska

Poradnik Językowy 3/1980 s. 132-134
Dział: Język polski za granicą