Konferencja poświęcona kształtowaniu się normy języka polskiego w XXXV-leciu PRL (Poznań, 25-26 X 1979 r.)

Włodzimierz Gruszczyński, Grażyna Majkowska

Poradnik Językowy 3/1980 s. 135-138
Dział: Sprawozdania