Honorata Skoczylas-Stawska, Fonetyka w gwarach dawnej ziemi wieluńskiej, Warszawa-Poznań 1977

Feliks Pluta

Poradnik Językowy 3/1980 s. 139-140
Dział: Recenzje