Artur Rejter, Leksyka ekspresywna w historii języka polskiego. Kulturowo-komunikacyjne konteksty potoczności, Katowice 2006

Justyna Walczak

Poradnik Językowy 1/2008 s. 89-91
Dział: Recenzje