Jadwiga Twardzikowa, Zdania rozwijające w polskim systemie opozycji hipotaktycznych, Wrocław 1975

Jerzy Podracki

Poradnik Językowy 3/1980 s. 140-145
Dział: Recenzje