Epenteza w toponimii polskiej

Andrzej Bańkowski

Poradnik Językowy 4/1980 s. 173-184
Dział: Artykuły