Jan Tokarski, Traktat o ortografii polskiej, Warszawa 1978

Józef Porayski-Pomsta

Poradnik Językowy 4/1980 s. 198-202
Dział: Recenzje