Witold Cienkowski, Język dla wszystkich, Warszawa 1978

Tadeusz Malec

Poradnik Językowy 4/1980 s. 202-204
Dział: Recenzje