Jeszcze o wymianie samogłoski -o- w samogłoskę -a- w czasownikach częstotliwych

M. S. [Mieczysław Szymczak]

Poradnik Językowy 4/1980 s. 205-208
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów