O słownictwie urzędowo-zawodowym (na przykładzie języka nowosądeckiej księgi cechu szewskiego, rymarskiego i siodlarskiego z XVII wieku)

Janina Kwiek-Osiowska

Poradnik Językowy 5/1980 s. 217-227
Dział: Artykuły