O osobliwościach użycia form liczby pojedynczej i mnogiej rosyjskich i polskich nazw owoców i jarzyn

Olga Szapkina

Poradnik Językowy 5/1980 s. 228-239
Dział: Artykuły