Przegląd polskich prac językoznawczych ogłoszonych drukiem w roku 1979

Krystyna Długosz-Kurczabowa, Władysław Kupiszewski

Poradnik Językowy 5/1980 s. 240-257
Dział: Bibliografia