Jak brzmi forma przymiotnika od nazwy własnej Alaska?

M. S. [Mieczysław Szymczak]

Poradnik Językowy 5/1980 s. 264-267
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów