O Słowniku syntaktyczno-generatywnym czasowników polskich

Ewa Jędrzejko

Poradnik Językowy 6/1980 s. 296-305
Dział: Artykuły