Rola frazeologizmów w nauczaniu języka obcego na szczeblu zaawansowanym (na przykładzie nauczania języka polskiego obywateli NRD)

Marek Kornaszewski, Janusz Padalak

Poradnik Językowy 6/1980 s. 306-311
Dział: Język polski za granicą