Werner Koller, Redensarten. Lingvistische Aspekte, Vorkommensanalysen, Sprachspiel, Tybinga 1977

Janina Wójtowiczowa [Janina Wójtowicz]

Poradnik Językowy 6/1980 s. 312-315
Dział: Język polski za granicą