Henryk Wróbel, Składnia imiesłowów czynnych, Katowice 1975

Teresa Laskowska

Poradnik Językowy 6/1980 s. 316-319
Dział: Recenzje