Roman Laskowski, Studia nad morfonologią współczesnego języka polskiego, Wrocław 1975

Marianna Rogowska

Poradnik Językowy 6/1980 s. 319-324
Dział: Recenzje