Adam Tadeusz Troskolański, O twórczości. Piśmiennictwo naukowo-techniczne, Warszawa 1976

Hanna Jadacka

Poradnik Językowy 6/1980 s. 324-327
Dział: Recenzje