Słownik wymowy polskiej

M. S. [Mieczysław Szymczak]

Poradnik Językowy 6/1980 s. 332-334
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów