Relacje semantyczne wyrazów polskich i czeskich o tożsamej strukturze słowotwórczej

Danuta Buttler

Poradnik Językowy 7/1980 s. 348-355
Dział: Artykuły