Nazwy własne w nauczaniu języka polskiego na kursach dla cudzoziemców polskiego pochodzenia

Irena Sarnowska-Giefing

Poradnik Językowy 7/1980 s. 368-372
Dział: Język polski za granicą