Dziewiętnastowieczne antropoleksemy żydowskie i ich miejsce w procesie kształtowania się nazwiska żydowskiego na pograniczu Mazowsza i Podlasia (parafia Stoczek)

Monika Kresa

Poradnik Językowy 2/2008 s. 29-40
Dział: Artykuły i rozprawy