Odmienność i nieodmienność nazwisk

R. S. [Roxana Sinielnikoff]

Poradnik Językowy 7/1980 s. 392-394
Dział: Co piszą o języku?