Błędy w języku ojczystym a błędy w języku obcym. Terminologia i problematyka

Witold Cienkowski

Poradnik Językowy 8/1980 s. 441-447
Dział: Język polski za granicą