Teksty języka mówionego miast Górnego Śląska i Zagłębia, pod red. Władysława Lubasia, t. I, Katowice 1978

Zbigniew Adamiszyn

Poradnik Językowy 8/1980 s. 448-451
Dział: Recenzje