Antoni Furdal, Językoznawstwo otwarte, Opole 1977

Józef Porayski-Pomsta

Poradnik Językowy 8/1980 s. 451-455
Dział: Recenzje