Z problematyki kształtowania się nazwiska polskiego (na materiale z Sądecczyzny — XV-XVII w.)

Józef Bubak

Poradnik Językowy 9-10/1980 s. 469-475
Dział: Artykuły