Problemy opracowania przepisów algorytmicznych dla potrzeb dydaktyki nauki o języku

Józef Porayski-Pomsta

Poradnik Językowy 9-10/1980 s. 497-505
Dział: Język polski w szkole