Eugeniusz Grodziński, Wypowiedzi performatywne. Z aktualnych zagadnień filozofii języka, Wrocław 1980

Waldemar Olbert

Poradnik Językowy 9-10/1980 s. 518-520
Dział: Recenzje