Zeszyty Naukowe Nr 29 Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie, Prace Wydziału Humanistycznego nr 8, Szczecin 1979

Józef Porayski-Pomsta

Poradnik Językowy 9-10/1980 s. 521-524
Dział: Recenzje