Objaśnienia wyrazów i zwrotów

M. S. [Mieczysław Szymczak]

Poradnik Językowy 9-10/1980 s. 529-531
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów

Wyrażenia:
zaliczonezaliczono