I. Viktor Talmann, Polnisch für den Eizelhandel, Berlin 1975; II. Viktor Talmann, Polnisch für das Gaststatten- und Hotelwesen, Berlin 1975

Leon Sikorski

Poradnik Językowy 1/1977 s. 29-31
Dział: Język polski za granicą