Leksyka emotywna jako element kreacji świata w reportażu literackim

Urszula Sokólska

Poradnik Językowy 8/2014 s. 36-47
Dział: Artykuły i rozprawy