Charakterystyka gatunkowa i funkcjonalna wpisów medialnych na Twitterze

Anna Tereszkiewicz

Poradnik Językowy 8/2014 s. 48-61
Dział: Artykuły i rozprawy