Halina Zgółkowa (red.), Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, Poznań 1994-2005

Ewa Ulitzka

Poradnik Językowy 8/2014 s. 79-85
Dział: Słowniki dawne i współczesne